Online podpora Pon-Pia: 8:00 - 16:00

04011 Košice

Aurus Agro

AURUS AGRO … 

Riadenie a plánovanie rastlinnej výroby

 

 • Mapy zadarmo – Google Earth
 • Správna farmárska prax
 • Výstupy pre ÚKSÚP
 • Bilancia živín
 • Simulácia výroby a plánovanie
 • Elektronický poradca a záznamník
 • Funkcie kreslenia vrstiev, meranie plôch a vzdialeností
 • Možnosť tvorby vlastných prehľadov
 • Vízia zavedenia inteligentných agrotechnických postupov s využitím GPS

 

Doplnkové služby:

 

 • Prepojenie na sklad účtovníctvo
 • Prepojenie na mzdové účtovníctvo
 • Outsourcing
© 2017 COMPSERVICE s.r.o.