Online podpora Pon-Pia: 8:00 - 16:00

04011 Košice

AURUS Pozemky a AURUS Agro

AURUS POZEMKY …

Evidencia pozemkov, vlastníkov a príslušných vlastníckych vzťahov – C, E, LPIS

 

 • Mapy zadarmo – Google Earth
 • Vydaná pôda
 • Nájomné a podnájomné zmluvy
 • Jednoduchá identifikácia vlastníka alebo parcely
 • Automatizovaný výpočet nájomného
 • Automatická aktualizácia dát z KN
 • Možnosť tvorby vlastných prehľadov
 • Vízia zavedenia inteligentných agrotechnických postupov s využitím GPS

 

Doplnkové služby:

 

 • Spracovanie vrstiev C a E z katastra
 • Vytvorenie vektorovej LPIS vrstvy
 • Pôdna konsolidácia – je súhrn úkonov, ktorých cieľom je optimalizovať údaje o užívanej pôde, vlastníckych vzťahoch, nájomných zmluvách
 • Doplnkové služby SS
 • Jeden dodávateľ HW a SW
© 2017 COMPSERVICE s.r.o.