Online podpora Pon-Pia: 8:00 - 16:00

04011 Košice

Diaľková správa PC

Správa a údržba LINUX serverov a Windows počítačov prostredníctvom internetu.

 

Dňa 1. mája 2005 začala poskytovať naša spoločnosť službu SSI ( správa serverov cez  internet). Táto služba spočíva v tom, že sa nainštalujú potrebné kryptovacie balíčky a podpora SSH protokolu na váš LINUX Server, vygenerujú 1024 znakové   kľúče,  pomocou ktorých sa vieme prihlásiť na váš server. Tieto kľúče sú IBA 2, pričom jeden je u Vás na serveri a druhy máme my. Tým je zaručená absolútna bezpečnosť nadviazania spojenia a celý prenos údajov je tiež kryptovaný.

V roku 2008 pribudla ďalšia služba SWPC ( správa Windows počítačov prostredníctvom  internetu). Bol zakúpený software, ktorý po nainštalovaní na Váš počítač, dokáže vygenerovať bezpečné kryptované spojenie s našou firmou cez internet. Inštalácia je jednoduchá a zaberie nie viac ako 1 minutu práce. Po nainštalovaní a spustení programu, je na základe HW konfigurácie vygenerované ID číslo a heslo. Toto heslo je kvôli bezpečnosti generované po každom spustení programu nové.

 

Výhody takejto správy:

–          správa zákazníkovho servera a údržba Linuxu na diaľku našimi  pracovníkmi z centra firmy

–          starostlivosť o bezpečnosť vašich dát prejde na nás

–          možnosť inštalácií update (prechody a doprechody verzií) Aurus Ekopacketu u zákazníka školiteľmi našej firmy bez nutnosti posielať prechodové média

–          skrátenie doby potrebnej na vykonanie servisného zásahu

–          nevyhnutné servisné zásahy je možné vykonať okamžite

–          žiadne cestovné náklady

 

Podmienky využívania služby „údržba LINUX serverov“:

–          základná podmienka je mať rýchly prístup do internetu DS, WiFi v krajnom prípade ISDN

–          uzavretie zmluvy o poskytovaní  služby Správa a údržba serverov na diaľku

–          od ISP internetu je potrebné mať objednanú pevnú verejnú IP adresu

–         mať presmerovaný port 22 z verejnej IP adresy na lokálnu adresu LINUX servera

 

Podmienky využívania služby „údržba WINDOWS počítačov“:

–          základná podmienka je mať rýchly prístup do internetu DS, WiFi v krajnom prípade ISDN

–          uzavretie zmluvy o poskytovaní  služby Správa a údržba Windows počítača na diaľku

–          mať nainštalovaný program pre bezpečne pripojenie, inštalovaný našou spoločnosťou – inštalácia je zdarma

 

Obe tieto služby je možné zazmluvniť, čím zákazník získava ďalšie výhody ako možnosť telefonovania zadarmo do našej firmy a zľavu na všetky služby, prevádzane cez túto správu, až do výšky 15%.

© 2017 COMPSERVICE s.r.o.