Online podpora Pon-Pia: 8:00 - 16:00

04011 Košice

Bezpečnostné projekty IS

General Data Protection Regulation

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679

 

https://www.compservice.sk/data/GDPR.jpg

V roku 2016 bolo zverejnené nariadenie Európskeho parlamentu (GDPR). Toto nariadenie sa vzťahuje na každého, kto spracúva osobné údaje. Dôležité je však upozorniť, že osobný údaj nie je len rodné číslo, ako sa traduje, ale je to aj meno, priezvisko, adresa bydliska, tel. číslo a čo je novinka aj napr. IP adresa, cookies. Všetky spoločnosti sú povinné prijať opatrenia podľa tohto nariadenia najneskôr do 25. mája 2018, kedy začne byť nariadenie účinné.

Kompletné nariadenie európskeho parlamentu si môžete pozrieť tu :  ÚPLNE ZNENIE NARIADENIA RADY EÚ

Dňa 19.11.2017 bol nový zákon o ochrane osobných údajov prijatý v NRSR podpísaný aj prezidentom. Stále však existuje zákon č. 122/2013 Z.z., ktorý je platný a povinnosti, ktoré z neho vyplývajú sú záväzné pre všetky spoločnosti až do 25.5.2018. Takisto Bezpečnostný projekt vypracovaný podľa tohto zákona musíte mať archivovaný ešte 5 rokov, to znamená, že inšpektori z Úradu na ochranu osobných údajov ho môžu kontrolovať až do 25.5.2023.

Kompletný zákon, ktorý bude zverejnený v zbierke zákonov si môžete pozrieť tu:  ÚPLNE ZNENIE ZÁKONA PRIJATÉHO V NRSR

V spolupráci so spoločnosťou EuroTRADING, s.r.o. sme pre našich zákazníkov už v minulosti vypracovali bezpečnostný projekt. Nakoľko termín účinnosti nariadenia EU 2016/679 – General Data Protection Regulation (GDPR) o ochrane osobných údajov onedlho vstúpi do platnosti (25.5.2018) je potrebné vašu BEZPEČNOSTNÚ DOKUMENTÁCIU zaktualizovať.

Preto Vás chceme požiadať, aby ste v prípade Vášho záujmu o vypracovanie uvedenej aktualizácie vyplnili krátky kontaktný formulár na základe ktorého vás budeme kontaktovať a pripravíme Vám cenovú ponuku.

© 2017 COMPSERVICE s.r.o.