Online podpora Pon-Pia: 8:00 - 16:00

04011 Košice

GPS a Monitoring

 AURUS GPS a MONITORING VOZIDIEL …

Riadenie a plánovanie rastlinnej výroby

 • rozbor nákladov na jednotlivé parcely a plodiny
 • prehľad o aktuálnej polohe, pohybe, rýchlosti a spotrebe stroja
 • možnosť sledovania aj cez mobilný telefón alebo tablet v reálnom čase s možnosťou zobrazenia na cestnej mape, mape LPIS-u, prípadne ortofotomape
 • možná identifikácia závesného zariadenia a vykonávanej operácie
 • prehľad o vykonávanej operácii – motohodiny, obrobená výmera, efektivita práce, rýchlosť, spotreba v prejazdoch a prestoje
 • spotreba stroja
 • prehľad o natankovanom množstve PHM (miesto, čas a objem) s vysokou presnosťou
 • prehľad o podozrivých úbytkoch PHM + následná notifikácia (nepretržitý monitoring stavu PHM v nádrži)
 • štatistické prehľady jázd a knihy jázd s možnosťou dodatočnej úpravy
 • identifikácia vodiča, ktorá umožňuje spracovanie podkladov pre výpočet miezd
 • identifikovanie miesta a času, kde nebola dodržaná rýchlosť stroja vzhľadom na vykonávanú operáciu

 

Doplnkové služby:

 

 • Prepojenie na sklad účtovníctvo
 • Prepojenie na mzdové účtovníctvo – generovanie dokladov
 • Outsourcing GPS zariadení RUPTELA a ostatných komponentov a služieb
© 2017 COMPSERVICE s.r.o.