AKTUÁLNE NOVINKY

  Projekt Výskum a vývoj
Dňa 31.12.2015 sme ukončili práce na projekte Výskum a vývoj služieb firmy Compservice s.r.o. typu ”Cloud computing accounting software“

pokračovanie...

  PRODUKTY 2013
Vážení zákazníci, Aj v novom roku pripravila pre Vás naša spoločnosť, nove atraktívne balíčky služieb. Veríme že si určite vyberiete z niektorej ponuky a pokiaľ nie, ...

pokračovanie...

  Správa serverov na diaľku
Dňa 1. mája 2005 začala poskytovať naša spoločnosť službu SSI ( správa serverov cez internet). Táto služba...

pokračovanie...

VITAJTE NA NAŠÍCH STRÁNKACH

Compservice spol. s r.o. - KOŠICE COMPSERVICE

Bezpečnostné projekty

Vážení zákazníci, neprešiel ani rok od prijatia nového zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a 15. apríla 2014 nadobudol účinnosť zákon č. 84/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Bezpečnostný projekt je ucelený materiál, vychádzajúci z aktuálneho stavu informačného systému a slúži na riadenie informačnej bezpečnosti a ochrany osobných údajov v organizácii, tak aby nedošlo k ich odcudzeniu, znehodnotenou, alebo neoprávnenému použitiu.

 Registračné pokladnice

Bola schválená legislatívna úprava. Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice v znení neskorších predpisov, ktorý stanovuje nové podmienky používania registračných pokladníc pri evidencii tržieb. Nakoľko sa naša spoločnosť stala servisným strediskom RP a FP, vieme Vám poskytnúť veľmi výhodne ceny a kvalitný servis pri zavádzaní takejto pokladne do praxe. Ďalej ponúkame máme veľký výber pokladní, tlačiarní a periférnych zriadení.

Systémy Ekopacket

EKOPACKET je súbor integrovaných modulov pre komplexné riešenie podnikového informačného systému na úrovni účtovného spracovania firemnej agendy, dôsledného sledovania firemných procesov s prepracovanou logistikou, manažérskymi výstupmi, plánovaním a využívaním zdrojov a financií z oblasti výroby, obchodu a služieb. Systémy EKOPACKET sú komplexné riešenia, ktoré charakterizuje funkcionalita, plná integrácia, vysoká variabilita a jednoduchá spolupráca medzi jednotlivými organizačnými útvarmi. využívaním zdrojov a financií z oblasti výroby, obchodu a služieb. Systémy EKOPACKET sú komplexné riešenia, ktoré charakterizuje ...

Výpočtová technika

Poskytujeme komplexný servis v oblasti výpočtovej techniky a príslušenstva. Poradenstvo v sídle firmy je bezplatné a nie je ani podmienené nákupom tovaru. Ako dlhoročný nákupcovia máme výrazne zľavy u našich dodávateľov. Predajom tovaru sa naša starostlivosť o zákazníka ani zďaleka nekončí, naopak len začína. Dodávame širokú škálu periférnych zariadení a doplnkov, spotrebný materiál a elektroniku. Poskytujeme komplexné služby a riešenia vašich požiadaviek a to nielen pre naše počítače. Zabezpečíme inštalácie softvéru (programov) a hardvéru (komponentov a príslušenstva) aj priamo u zákazníka. Tovar ponúkame aj prostredníctvom internetu www.eshop.compservice.sk. Programujeme internetové prezentácie a softvéry vhodné aj pre internet na profesionálnej úrovni za prijatelne ceny.


(c) Copyright 2010 Compservice s.r.o. Optimalizované pre FireFox / OPERA / SAFARI . Všetký práva vyhradené. Ste náš 1000 návštevník.