AKTUÁLNE NOVINKY

  Projekt Výskum a vývoj
Dňa 31.12.2015 sme ukončili práce na projekte Výskum a vývoj služieb firmy Compservice s.r.o. typu ”Cloud computing accounting software“

pokračovanie...

  PRODUKTY 2013
Vážení zákazníci, Aj v novom roku pripravila pre Vás naša spoločnosť, nove atraktívne balíčky služieb. Veríme že si určite vyberiete z niektorej ponuky a pokiaľ nie, ...

pokračovanie...

  Správa serverov na diaľku
Dňa 1. mája 2005 začala poskytovať naša spoločnosť službu SSI ( správa serverov cez internet). Táto služba...

pokračovanie...

VITAJTE NA NAŠÍCH STRÁNKACH

PRODUKTY 2013

 

 

BEZPEČNOSTNÁ ZMENA OPERAČNÉHO SYSTÉMU  ( SERVER DOMA )

Ponuka platí pre zmluvných partnerov Compservice, s.r.o.,  ktorí z dôvodov bezpečnosti potrebujú  nový server s OS Linux CentOS

 

 

Ponúkame:

·          

·         komplet „Server Compservice“ (Počítač  + OS Linux CentOS5)

·         prevod dát zo starého servera na nový

·         správu serverov (SS) pre linuxový server

·         správu serverov (SS) pre „Mzdársky počítač“

·         10 – 15% zľavu na služby prostredníctvom SS

 

Požadované platby:

 

·         v roku 2012 uhradiť akontáciu od 371,- €

·         uhradiť 12 štvrťročných splátok od 124,- €

 

Doplnkové služby:

 

·         hosťovanie ekonomického systému Aurus Ekopacket (AE) na serveroch Compservice, s.r.o. v Košiciach

·         Outsourcing :

*        spracovanie agendy Mzdy a personalistika

*        spracovanie Účtovníctva

*        hardverového vybavenia

·         Vytvorenie Finančného plánu pre rok 2013 do AE podľa skutočných nákladov roku 2012

·         Vytvorenie manažérskych výstupov pre efektívne riadenie podniku

·         Implementáciu EDI pre automatický styk s odberateľmi

·         finančný lízing Fiskálnej pokladnice (FP) prepojenej na AE

 

AURUS POZEMKY

 

 

Evidencia pozemkov, vlastníkov a príslušných vlastníckych vzťahov  -  C, E, LPIS

 

·         Mapy zadarmo  -  Google Earth

·         Vydaná pôda

·         Nájomné a podnájomné zmluvy

·         Jednoduchá identifikácia vlastníka alebo parcely

·         Automatizovaný výpočet nájomného

·         Automatická aktualizácia dát z KN

·         Možnosť tvorby vlastných prehľadov

·         Vízia zavedenia inteligentných agrotechnických postupov s využitím GPS

 

Doplnkové služby:

 

·         Spracovanie vrstiev C a E z katastra

·         Vytvorenie vektorovej LPIS vrstvy

·         Pôdna konsolidácia  -  je súhrn úkonov, ktorých cieľom je optimalizovať údaje o užívanej pôde, vlastníckych vzťahoch, nájomných zmluvách              

·         Doplnkové služby SS

·         Jeden dodávateľ HW a SW

 

Evidencia pozemkov, vlastníkov a príslušných vlastníckych vzťahov  -  C, E, LPIS

 

·         Mapy zadarmo  -  Google Earth

·         Vydaná pôda

·         Nájomné a podnájomné zmluvy

·         Jednoduchá identifikácia vlastníka alebo parcely

·         Automatizovaný výpočet nájomného

·         Automatická aktualizácia dát z KN

·         Možnosť tvorby vlastných prehľadov

·         Vízia zavedenia inteligentných agrotechnických postupov s využitím GPS

 

Doplnkové služby:

 

·         Spracovanie vrstiev C a E z katastra

·         Vytvorenie vektorovej LPIS vrstvy

·         · Pôdna konsolidácia  -  je súhrn úkonov, ktorých cieľom je optimalizovať údaje             o užívanej pôde, vlastníckych vzťahoch, nájomných zmluvách

·         Doplnkové služby SS

·         Jeden dodávateľ HW a SW

 

AURUS AGRO

 

 

Riadenie a plánovanie rastlinnej výroby

 

·         Mapy zadarmo  -  Google Earth

·         Správna farmárska prax

·         Výstupy pre ÚKSÚP

·         Bilancia živín

·         Simulácia výroby a plánovanie

·         Elektronický poradca a záznamník

·         Funkcie kreslenia vrstiev, meranie plôch a vzdialeností

·         Možnosť tvorby vlastných prehľadov

·         Vízia zavedenia inteligentných agrotechnických postupov s využitím GPS

 

Doplnkové služby:

 

·         Prepojenie na sklad účtovníctvo1

·         Prepojenie na mzdové účtovníctvo

·         Outsourcing

 

 

 

 

 

 


(c) Copyright 2010 Compservice s.r.o. Optimalizované pre FireFox / OPERA / SAFARI . Všetký práva vyhradené. Ste náš 1000 návštevník.