AKTUÁLNE NOVINKY

  Projekt Výskum a vývoj
Dňa 31.12.2015 sme ukončili práce na projekte Výskum a vývoj služieb firmy Compservice s.r.o. typu ”Cloud computing accounting software“

pokračovanie...

  PRODUKTY 2013
Vážení zákazníci, Aj v novom roku pripravila pre Vás naša spoločnosť, nove atraktívne balíčky služieb. Veríme že si určite vyberiete z niektorej ponuky a pokiaľ nie, ...

pokračovanie...

  Správa serverov na diaľku
Dňa 1. mája 2005 začala poskytovať naša spoločnosť službu SSI ( správa serverov cez internet). Táto služba...

pokračovanie...

VITAJTE NA NAŠÍCH STRÁNKACH

 

Aurus EKOPACKET.

 • Aurus EKOPACKET je druhá generácia komplexného, viac-užívateľského balíka ekonomických programov, ktorý je určený pre veľké, stredné i malé podniky s činnosťou zameranou na obchod, výrobu alebo služby ako aj pre rozpočtové a príspevkové organizácie.
 • Jednotlivé moduly Aurus EKOPACKET majú jednotný dizajn, jednotné ergonomické ovládanie a previazanosť údajov tak, že každý sa zadáva maximálne raz.
 • Vyznačuje sa mohutnou údajovou základňou. Táto údajová základňa sa vďaka premyslenej a dobre prepracovanej konfigurovateľnosti prispôsobí užívateľovi tak, že ho "nadbytočné" údaje pri zadávaní vstupov a čítaní výstupov neobťažujú, ale keď sa stanú potrebnými, sú rýchlo dostupné.
 • Široká a prepracovaná konfigurovateľnosť zabezpečuje vysokú nezávislosť jednotlivých podsystémov na zmenách legislatívy a vysokú prispôsobiteľnosť špecifickým požiadavkám užívateľov.
 • Ochranu pred neoprávneným prístupom a zneužitím údajov zabezpečujú zabezpečujú štruktúrované prístupové práva so spoľahlivým zaheslovaním.
 • Významnou charakteristikou Aurus EKOPACKETU je aj vzájomná uzávierková nezávislosť podsystémov, tj. napr. Účtovníctvo môže mať periodicitu štvrťročnú, Dane mesačnú a Pokladňa dennú, pričom užívateľ môže nahrávať doklady do budúcich periód ako aj bez problémov sa vrátiť do uzatvorených periód.
 • Výstupy sú riešené tak, že každá zostava je minigenerátor výstupu, kde je možné nastavenie rôznych filtrov a prepínačov triedenia a zobrazenia položiek. Definície týchto výstupov je možné ukladať do šablón výstupov, prípadne je možné výstup uložiť do textového súboru a exportovať ho pre použitie inými programami.
 • Aurus EKOPACKET je portovaný na OS Unix, Windows NT a Windows 9x, 2000 a XP. Ako jeden z prvých ekonomických programov na Slovensku je portovaný aj na OS Linux.
 • V súčasnosti využíva systém a služby spojené s ním viac ako 500 zákazníkov.

 

Aurus EKOPACKET obsahuje nasledovné podsystémy:

 • SPRÁVCA
 • ÚČTOVNÍCTVO
 • FAKTURÁCIA
 • POKLADŇA
 • SKLAD
 • SKLAD - NÁKUP KOMODÍT
 • PALETY
 • INVESTIČNÝ MAJETOK
 • DROBNÝ MAJETOK
 • UTILITY
 • DANE
 • BANKA
 • VÝROBA
 • ODBYT (EXPEDÍCIA)
 • MZDY
 • PERSONALISTIKA
 • DOPLNKOVÉ DÔCHODKOVÉ POISTENIE
 • E - COMMERCE

 

Aurus EKOPACKET zabezpečuje prepojenie na nasledovné externé programy:

 • HOMEBANKING

Export prevodných príkazov a import úhrad z podsystému fakturácia do programov slúžiacich na elektronický platobný styk.

 • FINANČNÁ ANALÝZA FINA

Export súvahy a výsledovky do produktu FINA slúžiacemu na finančnú analýzu.

 • REGISTRAČNÉ POKLADNE

Spracovanie údajov exportovaných a importovaných registračnými pokladňami.

 

 


(c) Copyright 2010 Compservice s.r.o. Optimalizované pre FireFox / OPERA / SAFARI . Všetký práva vyhradené. Ste náš 1000 návštevník.