COMPSERVICE s.r.o., Pražská 4, 040 11 KOŠICE

Online podpora Pon - Pia: 8:00 -16:00
Napíšte nám compservice@compservice.sk
Zavolajte nám +421-55-6442156, 57

Aurus pozemky

Evidencia pozemkov, vlastníkov a príslušných vlastníckych vzťahov – C, E, LPIS

 

 • Mapy zadarmo – Google Earth
 • Vydaná pôda
 • Nájomné a podnájomné zmluvy
 • Jednoduchá identifikácia vlastníka alebo parcely
 • Automatizovaný výpočet nájomného
 • Automatická aktualizácia dát z KN
 • Možnosť tvorby vlastných prehľadov
 • Vízia zavedenia inteligentných agrotechnických postupov s využitím GPS

 

Doplnkové služby:

 

 • Spracovanie vrstiev C a E z katastra
 • Vytvorenie vektorovej LPIS vrstvy
 • Pôdna konsolidácia – je súhrn úkonov, ktorých cieľom je optimalizovať údaje o užívanej pôde, vlastníckych vzťahoch, nájomných zmluvách
 • Doplnkové služby SS
 • Jeden dodávateľ HW a SW

 

Evidencia pozemkov, vlastníkov a príslušných vlastníckych vzťahov – C, E, LPIS

 

 • Mapy zadarmo – Google Earth
 • Vydaná pôda
 • Nájomné a podnájomné zmluvy
 • Jednoduchá identifikácia vlastníka alebo parcely
 • Automatizovaný výpočet nájomného
 • Automatická aktualizácia dát z KN
 • Možnosť tvorby vlastných prehľadov
 • Vízia zavedenia inteligentných agrotechnických postupov s využitím GPS

 

Doplnkové služby:

 

 • Spracovanie vrstiev C a E z katastra
 • Vytvorenie vektorovej LPIS vrstvy
 • Pôdna konsolidácia – je súhrn úkonov, ktorých cieľom je optimalizovať údaje             o užívanej pôde, vlastníckych vzťahoch, nájomných zmluvách
 • Doplnkové služby SS
 • Jeden dodávateľ HW a SW

 

AURUS AGRO

Riadenie a plánovanie rastlinnej výroby

 

 • Mapy zadarmo – Google Earth
 • Správna farmárska prax
 • Výstupy pre ÚKSÚP
 • Bilancia živín
 • Simulácia výroby a plánovanie
 • Elektronický poradca a záznamník
 • Funkcie kreslenia vrstiev, meranie plôch a vzdialeností
 • Možnosť tvorby vlastných prehľadov
 • Vízia zavedenia inteligentných agrotechnických postupov s využitím GPS

 

Doplnkové služby:

 

 • Prepojenie na sklad účtovníctvo1
 • Prepojenie na mzdové účtovníctvo
 • Outsourcing

Vaša IP adresa:54.163.61.66 | PODPORA / správa PC
© 2017 COMPSERVICE s.r.o. | Created by TECHNONET