Online podpora Pon-Pia: 8:00 - 16:00

04011 Košice

Aurus EKOPACKET

Aurus EKOPACKET.

  • Aurus EKOPACKET je druhá generácia komplexného, viac-užívateľského balíka ekonomických programov, ktorý je určený pre veľké, stredné i malé podniky s činnosťou zameranou na obchod, výrobu alebo služby ako aj pre rozpočtové a príspevkové organizácie.
  • Jednotlivé moduly Aurus EKOPACKET majú jednotný dizajn, jednotné ergonomické ovládanie a previazanosť údajov tak, že každý sa zadáva maximálne raz.
  • Vyznačuje sa mohutnou údajovou základňou. Táto údajová základňa sa vďaka premyslenej a dobre prepracovanej konfigurovateľnosti prispôsobí užívateľovi tak, že ho „nadbytočné“ údaje pri zadávaní vstupov a čítaní výstupov neobťažujú, ale keď sa stanú potrebnými, sú rýchlo dostupné.
  • Široká a prepracovaná konfigurovateľnosť zabezpečuje vysokú nezávislosť jednotlivých podsystémov na zmenách legislatívy a vysokú prispôsobiteľnosť špecifickým požiadavkám užívateľov.
  • Ochranu pred neoprávneným prístupom a zneužitím údajov zabezpečujú zabezpečujú štruktúrované prístupové práva so spoľahlivým zaheslovaním.
  • Významnou charakteristikou Aurus EKOPACKETU je aj vzájomná uzávierková nezávislosť podsystémov, tj. napr. Účtovníctvo môže mať periodicitu štvrťročnú, Dane mesačnú a Pokladňa dennú, pričom užívateľ môže nahrávať doklady do budúcich periód ako aj bez problémov sa vrátiť do uzatvorených periód.
  • Výstupy sú riešené tak, že každá zostava je minigenerátor výstupu, kde je možné nastavenie rôznych filtrov a prepínačov triedenia a zobrazenia položiek. Definície týchto výstupov je možné ukladať do šablón výstupov, prípadne je možné výstup uložiť do textového súboru a exportovať ho pre použitie inými programami.
  • Aurus EKOPACKET je portovaný na OS Unix, Windows NT a Windows 9x, 2000 a XP. Ako jeden z prvých ekonomických programov na Slovensku je portovaný aj na OS Linux.
  • V súčasnosti využíva systém a služby spojené s ním viac ako 500 zákazníkov.

 

Aurus EKOPACKET obsahuje nasledovné podsystémy:

  • SPRÁVCA
  • ÚČTOVNÍCTVO
  • FAKTURÁCIA
  • POKLADŇA
  • SKLAD
  • SKLAD – NÁKUP KOMODÍT
  • PALETY
  • INVESTIČNÝ MAJETOK
  • DROBNÝ MAJETOK
  • UTILITY
  • DANE
  • BANKA
  • VÝROBA
  • ODBYT (EXPEDÍCIA)
  • MZDY
  • PERSONALISTIKA
  • DOPLNKOVÉ DÔCHODKOVÉ POISTENIE
  • E – COMMERCE

 

Aurus EKOPACKET zabezpečuje prepojenie na nasledovné externé programy:

  • HOMEBANKING

Export prevodných príkazov a import úhrad z podsystému fakturácia do programov slúžiacich na elektronický platobný styk.

  • FINANČNÁ ANALÝZA FINA

Export súvahy a výsledovky do produktu FINA slúžiacemu na finančnú analýzu.

  • REGISTRAČNÉ POKLADNE

Spracovanie údajov exportovaných a importovaných registračnými pokladňami.

© 2017 COMPSERVICE s.r.o.